slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

  • Rada města jmenovala do funkce vedoucího Odboru kultury vítěze konkurzu, PaedDr. Vladimíra Tenčla. Vedle toho radní odsouhlasili vznik 13 pracovních pozic v Odboru sociálních záležitostí. Zřízení těchto pracovních pozic bylo nutné vzhledem k novele zákona o sociální péči (tj. v oblasti péče o dítě). Na přijetí nových pracovníků byla pro rok 2015 získána finanční dotace a náklady na zřízení těchto pozic budou hrazeny z této dotace.  

  • Rada města dále schválila návrh na zadávací dokumentaci na výběrové řízení „Právní služby poskytované pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“, návrh na vyhodnocení zakázky malého rozsahu na provedení akce „Vymáhání a správa pohledávek“ a odsouhlasila finanční příspěvek dalším dvěma sportovním organizacím.

  • V neposlední řadě byla Rada města informována o prošetření častých dotazů občanů na situaci kolem pozemků v ulici Třebízského – zahrádkářská kolonie. Město v současné době nemá informace o tom, že by se v nejbližší době mělo s pozemky cokoliv dít. Dohoda o parcelaci se používá, pokud někdo žádá o územní rozhodnutí dle § 86 Stavebního zákona nebo změnu územního plánu, regulačního plánu apod., a není vlastníkem dotčených pozemků. Je popsána v příloze 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie