slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

Aktuality z jednání Rada města ze dne 23. 7. 2015

  • Radní odsouhlasili některé důležité dokumenty a akce: např. schválili smlouvu s firmou Airtronix na pořízení Informačního ukazatele rychlosti vozidel, který bude umístěn v lokalitě Královice; dále schválili aktuální plnění rozpočtu města, dotační program pro sociální oblast na rok 2016, vyhodnocení poptávkového řízení na akci zateplení a výměna otvorových výplní v Mateřské škole Pražská, tržní a provozní řád vzhledem k úmyslu znovu pořádat tradiční trhy na brandýském náměstí.

  • Dále členové Rady města vzali na vědomí informaci o probíhající kontrole vyúčtování dotační podpory na činnost neziskových organizací.

  • Vedle toho radní vypsali zakázku malého rozsahu na nákup rotační kartotéky pro Odbor dopravy MěÚ.

  • V neposlední řadě zástupci Rady zamítli žádost jezdeckého klubu o investiční podporu z důvodu nepodání žádosti v řádném termínu. Radní nemají v úmyslu poškozovat zájmy a činnost jezdeckého klubu, ale vypsání nového kola žádostí na investiční dotaci by vzhledem k povinnosti dodržovat předem dané termíny neumožnilo jezdeckému klubu realizovat opravu do konce tohoto roku.

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie