slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

  • Členové Rady města schválili výsledky veřejné zakázky na právní služby v tomto pořadí:

    1. AK Sládek a Partners, v.o.s., s hodinovou sazbou 680,- Kč bez DPH,
    2. AK Duška a Svobodová, s hodinovou sazbou 720,- Kč bez DPH,
    3. AK Brož, Sedlatý, s.r.o., s hodinovou sazbou 790,- Kč bez DPH.
  • Dále radní souhlasili s příspěvkem ve výši Kč 5.000,- Kč pro místní myslivecké sdružení na pořádání Svatohubertské mše.

  • Dále Rada města vzala na vědomí informaci z Odboru životního prostředí o instalaci lněných ochranných prvků na stromy na Masarykově náměstí, které zabrání poškozování kůry stromů.

  • Z běžných provozních záležitostí je nutno zdůraznit souhlas Rady s parcelací pozemků v ulici Třebízského na podnět pana Linharta. Informace o parcelaci způsobila v řadách zahrádkářů z kolonie – nájemců těchto pozemků – strach o pozemky, na kterých hospodaří. Radní s parcelací sice souhlasili, ale zároveň zdůraznili, že nájemní smlouvy zahrádkářů nebudou v žádném případě touto smlouvou dotčeny.

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie