slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

I v horkých srpnových dnech se sešli členové Rady města a dne 13. srpna 2015 projednali tyto hlavní záležitosti:

  • Seznámili se s textem smlouvy se společností CIVOP, se sídlem Hajní 1367, Praha 9 - Kyje, IČ 48115398, a rozhodli se uzavřít smlouvu na poskytování služeb v oblasti BOZP.

  • Uložili tajemnici MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav předložit starostovi města k podpisu přihlášku do aukce k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí.

  • Rozhodli o žádosti paní Andreji Pomeje, zástupkyně společnosti s ručením omezeným Welcame Productions, a souhlasili se zařazením koncertu Františka Nedvěda v letním kině Houštka dne 11. září 2015 mezi smluvně vymezené akce a město tedy nad akcí převzalo záštitu.

  • Vzali na vědomí informaci o pořádání koncertu Symfonického orchestru z partnerského města Gödöllö dne 27. srpna 2015 na nádvoří brandýského zámku.

  • Souhlasili s předloženým návrhem a doporučili Zastupitelstvu města přijmout poskytnutou podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR v předpokládané maximální výši 10 872 099,- Kč do rozpočtu města na akci „Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu bastionu a svahů v areálu zámku Brandýs nad Labem“.

  • Dále souhlasili s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele akce „Zateplení obvodového pláště MŠ Pražská v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi“.

  • Ještě souhlasili s předloženým návrhem a rozhodli o vypsání poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace v ulici Na Potoce v Brandýse nad Labem“.

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie