slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Jednání rady

Informace z jednání rady města dne 9. dubna 2015 – radní pracují na plné obrátky

 

  • Členové rady opět projednávali zejména běžné provozní záležitosti.

  • Dále Rada města vzala na vědomí informaci o konání dětského dne v prostoru Panské zahrady pod patronátem Základní školy Palachova.

  • Následující bod se týkal informace starosty města o stavu jednání se společností Kega s r. o. V souvislosti s tím krátký vstup do historie problému – v lokalitě Stará Boleslav směrem na Borek proti Proboštským byly stavebníkům prodány parcely s tím, že investor vybuduje inženýrské sítě, které budou předány bezplatně do správy města. Inženýrské sítě byly sice vybudovány, ale město je doposud odmítalo převzít vzhledem k nekvalitnímu provedení, přičemž zároveň majitelé parcel již tři roky čekají na stavební povolení. Nové vedení města jednalo se zástupci investora a chtělo od nich záruky – finanční nebo zástavou majetku – aby mohlo řešit problémy s nekvalitním provedením stavby, ovšem odezva je nulová. Město tedy převezme vybudované komunikace až v roce 2018, což už pro majitele parcel není problém. V současné době budou ještě probíhat další jednání vzhledem ke skutečnosti, že se objevily nejasnosti v některých dokumentech.

  • Protože se blíží termín oslav 70. výročí konce druhé světové války, vzala Rada na vědomí informaci, že vedení města má v úmyslu dobudovat památník válečným obětem v Panské zahradě a osadit ho kovovou pamětní deskou se jmény 136 těchto obětí.

 

Zpracoval dne 13. dubna 2015 Aleš Franc 

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie