slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Stanovisko vedení města a Odboru životního prostředí

Stanovisko vedení města a Odboru životního prostředí

Stanovisko vedení města a Odboru životního prostředí k arboristickému zásahu v lokalitě přírodní památky Hluchov.

Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se reagovat na velmi emotivně rozpoutanou diskusi k výše uvedené otázce.

V  lokalitě Hluchov dochází k realizaci opatření spočívající v odstranění dřevin holou sečí v porostu 326G11/7 podél komunikace II/610 do vzdálenosti jedné porostní výšky od této komunikace. Tato opatření byla součástí vydaného rozhodnutí na základě ustanovení § 22 odst. (1) lesního zákona o stanovení způsobu hospodaření včetně určení rozsahu a způsobu opatření lesnického charakteru k zajištění bezpečnosti osob a majetku v přírodní památce Hluchov. K vydání rozhodnutí přistoupil orgán Státní správy lesa Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav po provedených terénních šetřeních a ústních jednáních za účasti představitelů města a všech kompetentních orgánů. Potřebné dokumenty byly zároveň v souladu se zákonem vyvěšeny na úřední desce jak fyzické, tak i v elektronické podobě. Odsouhlasení takového zásahu předcházelo schválení Krajský úřadem Středočeského kraje, orgánem Ochrany přírody a krajiny, který je v dané věci příslušný vydat závazné stanovisko. Tento posoudil havarijní stav dřevin a oprávněný požadavek na zajištění bezpečnosti osob a majetku v lokalitě.

Ke způsobu odstranění dřevin holou sečí bylo přistoupeno z důvodů skutečně špatného zdravotního stavu dřevin (topolů), kdy hrozil pád stromů na komunikaci, a dále z důvodu plánované náhradní výsadby dubu, kdy plochu je nutno obnovit jako celek. Po dobu dvaceti let nebyl v této lokalitě proveden žádný potřebný zásah. Proto je současný zásah tak razantní. Vstup do této lokality začal být velmi nebezpečný.

Zároveň Vás chceme ujistit, že veškeré práce jsou vedeny naprosto v souladu s vydanými stanovisky a Odbor životního prostředí společně s Lesy České republiky, o jejichž majetek se jedná, mají práce zcela pod kontrolou. Vedení města nemá žádný ekonomický zájem na kácení stromů v Hluchově. Je pro nás velmi důležitou chráněnou lokalitou. Proto jsme na jaře letošního roku nepřipustili, aby Hluchov byl vyřazen ze seznamu vzácných chráněných památkových oblastí. 

 

Vyjádření Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
http://www.brandysko.cz/stanovisko-vedeni-mesta-a-odboru-zivotniho-prostredi-k-zasahu-v-lokalite-prirodni-pamatky-hluchov/d-32697

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie