slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

Informace z jednání rady města dne 13. května 2015 

 

  • Radní nejdříve projednali otázku přeshraniční spolupráce s partnerskými městy v Itálii a Maďarsku, přičemž obě spřátelené města navštíví delegace dětí z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

  • Poté Rada velmi podrobně projednala systém přidělování financí v rámci městských grantů, o každém grantu hlasovala jednotlivě a důsledně jej posoudila i s ohledem na loňské vyúčtování. 

  • Dále naši radní jednali o problému dovozu stravy pro klienty pečovatelské služby - jídlo se dováží z Kostelce nad Labem a klienti pečovatelské služby hradí pouze 15,00 Kč za dovoz. 

  • V neposlední řadě členové Rady vyslechli návrh programových priorit Školské komise na celé volební období s tím, že schválený program bude součástí Strategického plánu rozvoje města.Zpracoval dne 18. května 2015 Aleš Franc

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie