slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Slovo starosty v městských listech (květen 2015)

Slovo starosty v městských listech (květen 2015)

Od osvobození na- ší vlasti uplynulo 70 let. Nejmladším z těch, kteří nám svobodu a mír přinesli, a kteří jsou ještě mezi námi, je dnes kolem devadesáti let. Jim patří dík, vojákům, velitelům našich zahraničních jednotek, pří- slušníkům domácího odboje, prostě všem, kteří měli odvahu vzepřít se fašistické zvů- li. Patříme mezi ty šťastné země na světě, které žijí již sedmdesát let v míru. Za to vděčíme těm, o kterých jsem hovořil. Je to jejich nejcennější dar pro naše generace. Snad právě proto, že od konce války uplynula již tak dlouhá doba, si někteří z nás hodnotu tohoto daru ani plně neuvědomují. Proto je tak důležité si tyto události neustále připomínat. Jsem hrdý, že jsem mohl sloužit v tomto městě jako voják a dnes jako jeho starosta. Ve městě, kde žili či pracovali významní představitelé našich zahraničních jednotek, velitelé, jakými byli generálové Liška, Selner, Strankműler a Sedláček. Avšak nejen generálové vyhrávají ve válkách. Naše poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do protifašistického odboje, těm, kteří byli vězněni a mučeni v koncentračních táborech a mnozí z nich tam i zahynuli. Utrpení, kterému byli všichni vystaveni, si jen stěží dokážeme dnes představit. 9. dubna jsme v Oblastním muzeu Praha-východ otevírali výstavu fotografií a artefaktů, které nám připomněly dění v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi v květnových dnech roku 1945. Chtěl bych vás touto cestou na výstavu pozvat. Říká se, že ta či ona událost člověka obohatí. V tomto případě, co se týče výstavy, se pod toto tvrzení mohu bez obav podepsat. Děkuji všem, kteří se podíleli na její realizaci. A ještě jedna pozvánka. 5. května se v 10.00 hodin uskuteční u Památníku padlých na Plantáži vzpomínková slavnost věnovaná 70. výročí osvobození. Přijďte spolu s námi vzdát úctu těm, kteří si to celým svým životem zasloužili.

Vlastimil Picek

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie