slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Aktuality z Rady města

  • Radní se kromě projednání běžných provozních záležitostí seznámili s návrhem zadávacích podmínek pro zakázku malého rozsahu na výběr poskytovatele služby „Vymáhání a správa pohledávek“.

  • Dále Rada města vzala na vědomí podmínky pro vydání „Závazného stanoviska - souhlasu/nesouhlasu obce“ pro žadatele o dávky pomoci v hmotné nouzi – doplatek na bydlení, kteří dlouhodobě užívají bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastru města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Tento bod se projednával vzhledem ke změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

  • K dalším splněným bodům jednání patří rozhodnutí Rady města o vyhlášení zakázky malého rozsahu - „Výstavba kanalizace v ulici Třebízského“ ve Staré Boleslavi.

  • V neposlední řadě členové Rady města rozhodli o uzavření několika smluv:

    např. Smlouvu o dílo se společností ITES spol. s r.o. na změnu projektové dokumentace – topné kanály s cenou 144.837,- Kč včetně DPH; 

    Smlouvu o dílo, jejíž text byl schválen RM č. 18 v Zadávacích podmínkách akce „Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - 2. etapa“ se sdružením společností Stavokomplet spol. s r.o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČ: 47052945 a Stavby Dlouhý s.r.o., IČ: 24665312, zastoupené společností Stavokomplet spol. s r.o. s nabídkovou cenou 8.603.508,- Kč bez DPH , tj. 10.410.244,70 Kč vč. 21% DPH - jedná se o ulice Na Sádkách I a II.

  • Dále je vhodné upozornit na konání sympozia ohledně budoucnosti lokalit Houštka a plochy pod sídlištěm u nemocnice (známé pod názvem Sluneční park), které se koná dne 26. 6. 2015 za účasti odborné i laické veřejnosti. Podrobné informace budou zveřejněny na webu města. 

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie