slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

Rada města dne 4. června 2015 mimo jiné probrala následující záležitosti:

  • Vzala na vědomí důležitou informaci Komise pro životní prostředí ohledně úmyslu Krajského úřadu Středočeského kraje zrušit územní část města Hluchov jako národní přírodní památku. Předsedkyně Komise pro životní prostředí informovala RM o možných dopadech tohoto rozhodnutí. RM pověřila Odbor životního prostředí, aby při jednání se zástupci Středočeského kraje vyslovil nesouhlas s tímto rozhodnutím. 

  • Schválila závěrečný účet města a účetní závěrku. V auditorské zprávě Finanční výbor ZM shledal nedostatky, které budou řešeny dotazem a žádostí o doplnění informací na adresu auditora. 

  • Schválila výši příspěvku pro činnost kulturních a zájmových spolků ve městě.

  • Nedoporučila uzavřít veřejnoprávní smlouvu s firmou Qinn – incest z důvodu významného zkrácení stavebního řízení pro firmu, která hodlá stavět Kaufland v brandýské části města. Firma tak bude muset podstoupit klasické stavební řízení. 

  • Odsouhlasila nákup nové myčky na nádobí pro školní jídelnu v Základní škole Na Výsluní. 

  • Vzala na vědomi informaci radního Adámka o problémech s regulačním plánem. Komise rozvoje města navrhuje oddělit regulační plán Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi. Regulační plán pro Starou Boleslav je bez problémů, zatímco brandýská část řeší problém s výstavbou nového bytového domu na Nižším Hrádku.

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie