slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Členská schůze Podpory občanů

Po delším čase, způsobeným pracovní zaneprázdněností členů Předsednictva hnutí zvolených do Rady i Zastupitelstva města, byla na 26. března 2015 svolána členské schůze Podpory občanů.

Ve vystoupení předsedy hnutí a zvoleného starosty města, Ing. Picka, zaznělo, že otevřená radnice funguje, přímé přenosy z jednání zastupitelstva jsou k dispozici. Dále se chystá změna organizační struktury a s tím se změní i personální obsazení některých funkcí ve struktuře městského úřadu. Začínají nově fungovat webové stránky města po stránce informování o veřejných zakázkách - řada smluv je již vypovězena (např. právní služby, vymáhání pohledávek, zpracování smluv, nájemní smlouvy).

V rámci strategického plánování je nutno zhodnotit práci radnice v minulosti. Nikde není uvedeno, jakým způsobem byly rozděleny příjmy z privatizace bytového fondu do jednotlivých kapitol města. Velká pozornost se soustřeďuje na majetkové záležitosti. Zastupitelstvo města rozhodlo koupit budovu bývalého soudu v Olbrachtově ulici (účelová dotace MF) a budovu Kim ir Sena v Houštce. Starosta Picek očekává od komisí Rady města výstupy pro další práci.

Členové hnutí poté obdrželi informace z dalšího dění v městě:

 • V rámci sociálního bydlení – objektu v ulici Na Prádle – se připravuje rekonstrukce osmi malometrážních bytů. V současné době se čeká na vypsání příslušného dotačního titulu.

 • Dům č. 98 na náměstí v Brandýse nad Labem – došlo k velmi nestandardnímu prodeji a v souvislosti s tím momentálně není jasné, jak se v tomto případě bude dále postupovat.

 • Kulturní dům Houšťka – bude třeba řešit komplexně celý prostor oblasti. Sportovci dostali přidané peněžní prostředky na činnost.

 • V oblasti životního prostředí probíhají drobné úklidové akce.

 • U hracích automatů vyprší licenční smlouvy v roce 2016 a 2017.

 • Obchvat Staré Boleslavi nabírá na konkrétních obrysech bez časového termínu.

 • Supermarket ve Staré Boleslavi – tedy obchodní centrum – bude směřovat spíše k obchvatu města než do jeho centra vzhledem k obslužnosti.

V závěru jednání členové komisí Rady města jmenovaní za Podporu občanů podali stručné, ale kompletní informace o dosavadní činnosti příslušných komisí:

 • Jiří Simon – (rozvoj města) špatné nastavení podmínek výběrového řízení na topné kanály, pro topné kanály byla vybrána výběrová skupina z řad zástupců družstev a SVJ, problémové lokality Stará Boleslav, Plantáž, obslužné komunikace, komise řeší všechny projekty.

 • Jiří Špak – (dopravní komise) řeší problémy dopravní obslužnosti a s tím související problémy, umístění dvou semaforů na Kostelecké a u kasáren do začátku školního roku, osvěta na školách, osvěta mezi seniory, nutnost vypracování studie pro činnost odborné komise.

 • Michal Žižák – (cestovní ruch) velká část diskuze proběhla na téma turistického ruchu v obou částech města, tj. Stará Boleslav – církevní centrum, Brandýs nad Labem – město Rudolfa II., připravuje seznam místních podnikatelů pro přípravu setkání se starostou.

 • Ivana Čierná-Peterová – (sociální komise) jednotliví členové pracují každý na jiné oblasti činnosti, sociální bydlení, seniorská problematika, volnočasové aktivity – přestěhovat aktivity do prostor města, objekt Vyššího hrádku využít i pro potřeby sociálních potřeb, seniortaxi – velmi žádaná služba mezi veřejností, město přispívá na pohotovost v objektu nemocnice, komise bude projednávat výherních automatů, přidělování bytů v DPS.

 • Aleš Franc – (komise pro vzdělání a mimoškolní činnost) komise má problém s jasným a stručným vytýčením programu činnosti komise, výrazně chybí celková přehledná koncepce vývoje místního školství a vzdělávání.

 • Jaroslav Volf – (sport a volný čas) vznikla koncepce podpory sportu ve městě, systém prokazatelné kontroly členské základny, navrhuje zřídit funkci koordinátora spolkové činnosti na MÚ, vyhodnocení akce Sportovec roku, výstava Sport v našem městě, červen – prezentace místních klubů na jednom místě, kontrola vyúčtování.

 • Alice Boudová – (kulturní komise), projednávala příspěvky pro kulturní organizace, vytvoření naučné stezky městem, prezentace umělců v létě letošního roku. 

Zpracoval: Aleš Franc 

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie