slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

3.zasedání členů Komise pro vzdělávání a mimoškolní činnost.

Ve středu 8. dubna 2015 proběhlo v Komunitním centru PedF UK již 3. zasedání členů Komise pro vzdělávání a mimoškolní činnost. 

  • Hlavním bodem jednání bylo finální zpracování a schválení dlouhodobého plánu činnosti ve formě dokumentu s názvem „Programové priority“, mezi které patří podpora systému vzdělávání, spolupráce s místními školami a školskými zařízeními zřizovanými městem i jiných zřizovatelů a spolupráce s dalšími relevantními orgány a institucemi vztahujícími se k místnímu školství, tzn. zejména s Odborem školství MěÚ, školskými radami a ostatními komisemi Rady města. Zároveň bylo dohodnuto zpracování Akčního plánu činnosti na rok 2015 s podrobným členěním jednotlivých úkolů a činností komise na tento rok. V nejbližším období (duben – květen 2015) členové komise budou věnovat pozornost zejména tvorbě strategického plánu rozvoje města v oblasti vzdělávání. Další schůzka členů komise je naplánována na 6. květen 2015.

 

Zpracoval dne 13. dubna 2015 Aleš Franc 

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie