slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

Rada projednala běžné provozní záležitosti.

  • Vyslovila souhlas se zřízením soukromé základní školy na území města. Měla by fungovat v prostorách pedagogické fakulty a navštěvovat by ji mělo třicet dětí v první třídě. Stejná firma provozuje už školku Ekolandida.

  • Rada vzala na vědomí žádost TJ Slavoj Stará Boleslav o investiční příspěvek. Rada rozhodla nechat všechny žádosti o posouzení nově vzniklým komisím města

  • Pan Adámek informoval radu o názoru o.s. Mělnická týkající se pískovny. Dále uvedl možnosti vypovězení smlouvy s firmou Tapas Borek s.r.o. vzhledem k porušení několika bodů této smlouvy (např. umístění rypadla po určitou dobu na pozemku města bez jeho souhlasu). Rada vzala tuto skutečnost na vědomí.

  • Dne 26.1.2015 v 15:00 proběhne jednání s představiteli vlastníků domu v sídlišti u nádraží. Bude se týkat vytápění a parkování. Obdobná jednání proběhnou i v dalších lokalitách (sídliště u nemocnice a BSS) Termín bude upřesněn.

  • 7.1.2015 v 17:00 hodin proběhla také první schůzka předsedů komisí s vedením města. Starosta představil vizi vedení města o práci těchto komisí. Zároveň by všem předsedům předán seznam lidí, které jednotlivé subjekty (politické strany, občanská sdružení, spolky) nominovaly za členy do komisí. V pravomoci předsedy komise je výběr členů komisí z tohoto seznamu. Poté budou jejich jména předložena radě ke schválení.

 

Celý zápis z jednání rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 7. 1. 2015 naleznete zde

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie