slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

  • Nominovala občany města, kteří by v letošním roce u příležitosti 28. září svátku sv. Václava budou oceněni a obdrží Svatováclavskou plaketu 2015 za zásluhy a významný příspěvek k reprezentaci města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

    Nominováni byli paní Libuše Kolářová - obdrží Svatováclavskou plaketu s poděkováním za celoživotní přínos      v oblasti  pedagogiky a rozvoje školství v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi  a pan Mgr. Jaroslav Volf - obdrží Svatováclavskou plaketu s poděkováním za zásluhy o reprezentaci  a trenérskou  práci s mládeží

  • Radní města p. Ing. Jirovský společně s panem Bendou seznámili RM s tím, že na základě uloženého úkolu Komisí pro vnější vztahy ze dne 25. 6. 2015 předkládají Radě města ke schválení vypracovaný koncepční dokument „Koncepce komunikace a propagace města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi“, který se skládá z důvodové zprávy pro jednání Rady města a textu celkové koncepce. Cílem předloženého materiálu je významně zlepšit oblasti komunikace a propagace města, která je díky své roztříštěnosti v současné době jedna z nejméně efektivnějších oblastí fungování města.

  • Poskytla bezplatně prostory brandýského kina pro konání školních akadamií a prostor malého divadelního sálku pro účely konání programu pro děti pořádaného spolkem Malé radosti.

  • Projednala celou řadu provozních záležitostí

  • Vzala na vědomí informaci o programu svatováclavských slavností včetně ceny jednotlivých programů a prací. 

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie