slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Rada města

  • Rada samozřejmě projednávala běžné provozní záležitosti. Všechny body jednání rady jsou veřejně dostupné na webu města www.brandysko.cz v sekci „samospráva – zápisy z rady“. Považuji za důležité vyzvednout a okomentovat některé body jednání:

  • Rada města podrobně řešila a schválila Strategický plán města. Jednotlivé body Strategického plánu byly průběžně uveřejňovány na webu města. Jednotliví občané i instituce či neziskové organizace se mohli k jeho znění vyjadřovat a vytvořit tak jeho konečné znění. Strategický plán je živý organismus, na němž se bude stále pracovat, budou se vyhodnocovat jednotlivé záměry apod.

  • Občany města určitě bude zajímat vyhodnocení úmyslu města pronajmout brandýské náměstí za účelem pořádání farmářských trhů. Komise ve složení: pan Tenčl (vedoucí odboru kultury), pan Jirovský (radní), paní Zahrádková (radní) a paní Fišerová (vedoucí odboru majetku města) jednomyslně a jednoznačně z přihlášených firem vybrala firmu manželů Honzů z Lysé nad Labem. O jejím výběru rozhodly reference z měst, kde již trhy provozují, nabízený sortiment, propracovaná reklama na webu i na Facebooku, animační program při pořádání tematických trhů (Vánoce, Velikonoce).

  • Rada města vzala na vědomí doporučení konkurzní komise ohledně obsazení místa ředitele Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem. Do konkurzu se přihlásili jen tři uchazeči. Rada města považuje přihlášený počet uchazečů za velmi nízký, místo ředitele školy je pro vedení města velmi důležité. Ze tří uchazečů nebylo možné správně se rozhodnout. Proto byl konkurz vypsán znovu. V souvislosti s tím ještě upozorňuji na vypsaný konkurz na místo ředitele Mateřské školy Riegrova.

  • Rada města rozhodla pronajmout firmě místního podnikatele, pana Tomáše Bendy, zámeckou restauraci. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Jedna firma v průběhu řízení odstoupila. Rada města dala přednost místnímu podnikateli před pražskou firmou. Pražská firma sice nabízela více peněz za pronájem, ale při osobním rozhovoru chtěla rozpustit investice do nájmu a tím se nabízená částka podstatně snížila a přiblížila se k ceně, kterou nabízel místní uchazeč. Navíc se vůbec nezajímala o prostory zámku (nevyužila nabídky prostory si prohlédnout). Rada města chce brandýský zámek oživit a v místním podnikateli se znalostí prostředí i lidí hledá záruku.

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie