slideshow3 DSC00243 kopie DSC00264 kopie DSC00237 kopie DSC00234 kopie DSC00194 kopie DSC00328 kopie DSC00266 kopie DSC00316 kopie
Podpora Občanů - politické hnutí Brandýs nad Labem Stará Boleslav Komunální volby 2014

Představujeme Vám našeho kandidáta Aleše France

Představujeme Vám našeho kandidáta Aleše France

Aleši, jak byste se představil našim spoluobčanům. 

Brandýs nad Labem je mým rodným městem a trvale zde v družstevním bytě v Lipové ulici bydlím od roku 1997. Profesně se celý život zabývám školskou a vzdělávací problematikou, ať už v pozici učitele základní i střední školy nebo na místě odborného pracovníka ve státní správě. Aktuálně působím jako školní inspektor v České školní inspekci. 
Volný čas trávím dalším vzděláváním v různých, profesně mi blízkých společenskovědních oborech – např. v pedagogice, etnologii, historii, jazykovědě či 084politologii. Úspěšně jsem absolvoval 4 vysoké školy, mj. mám doktorát z etnologie získaný na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Rád si přečtu dobrou knihu, s potěšením navštívím rockový koncert či hudební festival. Mou velkou vášní jsou motocykly – jejich sledování v televizi i v reálu při závodech. Sám vlastním sportovně cestovní motocykl Yamaha 1300 XJR, na kterém podnikám kratší vyjížďky po okolí i delší výlety po ČR a Evropě.

Co Vás přivedlo k rozhodnutí angažovat se v místní komunální politice? 

„V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi žiji nepřetržitě 17 let. Za tu dobu se toho ve městě velmi mnoho změnilo a ne vždy to bylo ku prospěchu nás místních občanů. A zvláště v posledním období se nakumulovalo spousta problémů, k jejichž řešení se současné vedení města nepostavilo tím správným způsobem. Na mysli mám např. nevýhodné zbavování se městského majetku a pozemků; katastrofální stav místních komunikací a s tím související velmi obtížnou průjezdnost městem; dlouhodobý nedostatek míst pro děti v mateřských školách 

022a nedostatečné kapacity základních škol; trvalou absenci umělecky hodnotných kulturních představení uváděných i jinde než na zámku atd. Tudíž si již nechci dále jen nečinně stěžovat a kritizovat městské zastupitele ʹu pivaʹ, ale rád bych přiložil ʹruce k díluʹ a přispěl svými profesními dovednostmi a znalostmi i životními zkušenostmi ke zlepšení života ve městě.“

 A proč jste se rozhodl kandidovat právě za politické hnutí Podpora občanů?

„Oslovila mě paní doktorka Čierná-Peterová, která je pro mě v místní politice zárukou transparentnosti a solidnosti, a proto jsem se aktivně zapojil do činnosti  politického hnutí Podpora občanů. Samozřejmě i pan generál Picek jakožto náš předseda je pro mě symbolem vojenské cti a dalších ušlechtilých hodnot. O místních sportovcích Jardovi Volfovi a Ondrovi Synkovi a jejich zájmech a podpoře v oblasti rozvoje sportu netřeba pochybovat. Zkrátka dle mého přesvědčení se v politickém hnutí Podpora občanů sešla skupina autentických osobností a opravdových profesionálů ve svých oborech, kteří ve mně vzbuzují značnou dávku důvěry v to, že se jejich zvolením do městského zastupitelstva a jejich následnou činností mnohé změní k lepšímu z hlediska kvality a spokojenosti života všech občanů města“.


Čím budete prospěšný politickému hnutí Podpora občanů, potažmo občanům dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav?

„Z hlediska svého profesního zaměření bych se chtěl věnovat především zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání, od předškolního přes základní a základní umělecké až po zájmové. Vedle školské a vzdělávací politiky mám bohaté zkušenosti s přípravou a realizací aktivit spojených s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů, zejména z Evropského sociálního fondu. A v neposlední řadě se jakožto školní inspektor velmi dobře vyznám v procesech a mechanismech správy a kontroly prostředků, plynoucích z veřejných rozpočtů.

Newsletter


 

 

samolepky Podpora web kopie