Aktuality

Rozhovor zveřejněný v Parlamentních listech

image.ashx

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Starosta-Picek-Ridit-mesto-je-narocnejsi-nez-velet-armade-577038

 

 

KOALIČNÍ SMLOUVA BYLA PODEPSÁNA

Koalicni smlouva pedani2

Dne 29. října byla podepsána koaliční smlouva mezi Politickým hnutím Podpora občanů a spolkem Naše dvojměstí. Smlouvu a společné programové prohlášení podepsali za obě hnutí všichni zvolení zastupitelé v komunálních volbách 2018.
Děkujeme za vaši důvěru a věříme, že toto koaliční spojení nám umožní naplnit naše společné programové prohlášení.
Předseda hnutí a současný starosta
města Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav
pan Ing. Vlastimil PICEK

 

 

 

Výběrem jednotlivců voliči svůj hlas rozmělní, říká ústavní právník

Lidé se mylně domnívají, že v komunálních volbách si mohou sestavit křížkováním kandidátů vlastní zastupitelstvo. Systém totiž přeje spíš stranám než jednotlivcům, upozornil v rozhovoru pro Právo profesor ústavního práva Jan Kysela. 

V čem je hlasování v obecních volbách odlišné od jiných voleb?

Tím, že volič není vázán kandidátkou jedné politické strany, tak jako je tomu u jiných voleb. U těch komunálních je na voliči, aby zvážil, zda zakřížkuje jednu kompletní politickou stranu, nebo bude vybírat kandidáty napříč listinami tak, aby jejich počet odpovídal počtu členů zastupitelstva, nebo označí partaj a kandidáty z listin jiných stran.

Expert na ústavní právo Jan Kysela při rozhovoru pro deník Právo.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kdy má hlas voliče největší sílu?

Ve chvíli, kdy chci kumulovat efekt, tak jde o jeden křížek nahoře na kandidátce politické strany. Když označím stranu a jména kandidátů na téže listině, tak se k těmto hlasům nebude přihlížet. Lístek jako takový pro stranu ale platný bude.

Jakmile nezakřížkuji jednotlivou stranu a pracuji jen s jednotlivými kandidáty, tak svůj hlas rozmělňuji – aby se k mé preferenci přihlíželo, tak nejdřív musí daná politická strana, za kterou uchazeči kandidují, získat pět procent.

Dejme tomu, že volím v obci, která má mít 15členné zastupitelstvo. Když dám křížek politické straně, tak dávám té partaji všech svých 15 hlasů. Když dám křížek straně a k tomu pěti kandidátům z jiných stran, tak straně dám 10 hlasů a straně každého kandidáta po jednom hlasu. A tyto „malé“ hlasy se mohou poměrně snadno ztratit.

Takže je iluze, že voliči si takto mohou sestavit vlastní zastupitelstvo?

Systém je často prezentován jako něco, co je nejvstřícnější k voliči, protože mu umožňuje si sestavit vlastní zastupitelstvo, ale volební experti upozorňují, že tomu tak úplně není. Ve chvíli, kdy zaškrtnete politickou stranu, a nikoliv jen jednotlivé kandidáty, tak to ve větší míře svědčí politické straně. Ve chvíli, kdy pracuji s jednotlivými kandidáty, dochází k rozmělnění mého hlasu.

Nejsem totiž schopen zajistit, že mí preferovaní kandidáti se do zastupitelstva dostanou, protože se nesčítají hlasy jim, ale primárně stranám. Teprve když stranická kandidátka dostane více než pět procent hlasů, tak se do hry může dostat váš preferovaný kandidát.

Z toho plyne, že disciplinovaní voliči, kteří křížkují jen jednu stranu, mohou ty, co vybírají jednotlivce, převálcovat.

___________________________________________________________________

VOLEBNÍ KAMPAŇ JE VE FINÁLE

Zveme vás k volbám dne 5. a 6. října 2018. Přijďte rozhodnout o naší společné budoucnosti.

Tiskovina3

_______________________________________________

Náš kandidát Ondřej Synek v České televizi v pořadu GEN

https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300039-ondrej-synek/

 

__________________________________________________________________

Naši kandidáti jsou připraveni pro vás pracovat

Tomáš Rejzl, Pharm.Dr. Lenka Kuncová, Ing.Vlastili Picek, Jaroslav Selner

Skupinka u mostu2INZERCE ML ijen FINAL3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________ 

Co se napsalo v Mladé frontě DNES.

Komunální volby v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
Zde si můžete článek stáhnout a přečíst.
clanek MF

 

 

Volebni cislo 1

Politické hnutí Podpora občanů předstupuje před Vás - voliče - do podzimních komunálních voleb v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi jako jeden z devíti subjektů.

WEB uvod2

Po čtyřech letech opětovně usilujeme o Vaši přízeň a Vaši podporu. Stejně jako před minulými volbami jsme připravili volební kandidátku, složenou nejen ze členů politického hnutí, ale i dalších osob, které podporují myšlenky a záměry, týkající se celé šíře problematiky života našeho města a jeho občanů.

 

Slavnostní zahájení nového školního roku 
ZŠ ve Staré Boleslavi za účasti pana  Vlastimila Picka, starosty města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Zahajeni skolniho roku ve Stare Boleslavi2018

 

IMG 5315

 

 

 

 

 

Představujeme volební program

Volební program, kterým chceme zaujmout (oslovit) Vás občany města zahrnuje celé spektrum aktivit a záměrů s cílem  posunout naše město k ještě lepšímu místu pro život nás všech tak, abychom tím i potvrdili (nebo i vylepšili) městem získanou sedmou příčku v pořadí nejlepších míst pro život v celé naší zemi.

Naše motto „Město rozumí občanům, občané městu“ se nemění, naopak nabývá na síle nejen v následujících volbách, ale hlavně ve společném povolebním úsilí.

SPOLECNA