Program 2018

Volební program zveřejníme po odsouhlasení členskou základnou dne 21.8.2018.

Děkujeme za pochopení