Cesta k příjemnému životu

Budeme pokračovat v rozvoji Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Přehled
kandidátů

Programové
priority

Vlastimil Picek byl starostou města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav osm let. Že je mužem na svém místě, můžeme vidět „na každém rohu“ našeho souměstí.  Domníváme se, že pod naším řízením souměstí zažilo úspěšné roky. Pracovali jsme ze všech sil na důležitých investicích, které zlepšily život všem našim sousedům.

Péči jsme věnovali základním a mateřským školám, do kterých jsme investovali téměř půl miliardy korun a zvýšili jejich kapacitu celkově o 655 míst, opravě silnic a chodníků, řešení parkování (416 míst), revitalizaci parků ale také opravě brandýského zámku a jeho zahrad, jenž nás okouzlí v příštím roce. Mezi nejdůležitější projekty patřila rekonstrukce a zkapacitnění čistírny odpadních vod a stavba tělocvičny ZŠ Palachova.

Za poslední roky zažilo naše souměstí úspěšné roky, přesto však před námi zůstává řada výzev. Budeme rádi, pokud nám dáte důvěru a umožníte nám navázat na naši rozdělanou práci.

Menu