O nás

Starostou města jsem byl dvě volební období. Snažil jsem se, aby radnice města byla vždy otevřená a přátelská. Město pod mým vedením obsadilo první příčky v hodnocení „Nejlepší město pro život“ či „Město pro byznys“ v rámci České republiky.

V tomto trendu chci pokračovat, a to především v rozvoji a hospodaření města v následujících oblastech-aktualizovat Strategický plán rozvoje města, rozvoj v oblasti školství, dopravní infrastruktury, životního prostředí, bezpečnosti a podpory kultury. 

Pokud bych měl zdůraznit konkrétní akce, jedná se o intenzifikaci ČOV, výstavba sportovní haly a v neposlední řadě výstavba Svazkové školy. Zaměřit se na snižování energetické náročnosti majetku města a veřejného osvětlení.

Nadále chci pokračovat v transparentní, férové a přívětivé správě města. 

Ing. Vlastimil Picek

Menu