Co se nám povedlo

Opravili jsme 50 ulic ve městě
I přes nárůst cen stavebních prací se nám podařilo v posledních 4 letech provést rekonstrukci či opravy 50 ulic nebo alespoň jejich nehorších částí či chodníků
 • V Liberci máme přes 1000 nejrůznějších ulic, uliček i okrajových silnic o celkové délce 400 kilometrů. V minulých desetiletích byla jejich údržba a obnova výrazně zanedbaná a jejich špatný stav se stal jedním z hlavních problémů města. I přes nárůst cen stavebních prací se nám podařilo v posledních 4 letech provést rekonstrukci či opravy 50 ulic nebo alespoň jejich nehorších částí či chodníků a to v ulicích Londýnská, Klostermannova, Jiráskova, Boženy Němcové, Volgogradská, Milady Horákové, Herbenova, Hokešova, U Jeslí, Příkrá, Větrná, U Domoviny, Irkutská, Tržní náměstí, Purkyňova, Votočkova, Zahradní, Františkovská, Anenská, Vaňurova, U Opatrovny, U Krematoria, Holečkova, Klášterní, U Černého dolu, Jablonecká, Riegrova, Soukenné náměstí, Strakonická, Sokolská, Jiskrova, Hanychovská, Javorová, Plužní, Slovenská, Srbská, Tanvaldská, Wintrova, Kašparova, Na Žižkově, Na Mlýnku, Ještědská, Letná, Dobiášova, Česká, Polní, Baltská, Náměstí Míru, Nám. Dr. Beneše, Písecká, Krumlovská, Prachatická nebo Na Bojišti . U terminálu MHD Fügnerova v ulici Lipová, Blažkova a Na Pláni jsme instalovali semafory pro plynulejší průjezd vozidel a průchod pěších a rozšířili jsme parkovací plochy v ulicích Klášterní, Oblačná a u Hokejky.
Modernizovali jsme 9 škol
Ve zvyšování kvality vzdělávání se zrcadlí naše lepší budoucnost. Považujeme je proto dlouhodobě za jednu ze svých priorit a jsme připraveni do školství z veřejných rozpočtů i nadále vydávat stovky miliónů korun ročně.
 • V končícím volebním období jsme již modernizovali 9 škol (tři další jsou ještě v realizaci či o prázdninách začnou), které teď poskytují daleko lepší zázemí pro výuku přírodovědných, jazykových i technických předmětů, nebo zkrátka jen získaly vyšší kapacitu/zateplení, a tedy hodnotnější vnitřní klima.
 • Kvalita vzdělávání ale zdaleka nejsou jen moderní budovy, ale i zlepšování pedagogického procesu. V rámci podpory společného vzdělávání, kariérového poradenství či doučování jsme do Liberce získali přes 130 miliónů korun z operačních fondů na projekty Férové školy I a II, do nichž jsme zapojili 59 mateřských a základních škol na území města. Žádnému jinému městu v Česku se nepodařilo tak významným způsobem uspět a realizovat projekty v takové šíři. Každoročními dotacemi jsme také podpořili science centrum IQ Landia, která recipročně umožňuje našim školám čerpat bezplatné výukové programy z přírodovědné a technické oblasti.
 • Vnímáme, že část rodičovské veřejnosti (byť menšinová) upřednostňuje alternativní způsoby vzdělávání svých dětí. Vedle montessori tříd na ZŠ 5. květen tedy financujeme i waldorfské vzdělávání při ZŠ Kaplického. Budeme v tom pokračovat i dál a hledat i další možnosti rozšíření alternativ.
 • Dobré vnitřní klima škol souvisí i s kvalitní primární prevencí, která umí řešit nejrůznější rizikové jevy v jejich samotném zárodku. Podpořili jsme proto v rámci projektu Princezna Julie nejen samotné školy speciálními příspěvky na nákup odborných programů, ale ve zvýšené míře dotací i jejich poskytovatele.
 • Peníze města ale míří i přímo za našimi školáky. Podpořili jsme účelově činnost žákovských parlamentů – děti tak mají možnost se každoročně samy rozhodnout, na co cca 10–15 tisíc korun ve škole použijí. Už druhým rokem žáky 7.–9. tříd také bezplatně vysíláme na odborné exkurze po místech spjatých s bolestivými odkazy holokaustu.
Dokončili jsme nový územní plán
Podařilo se nám odstranit jednu z brzd dalšího rozvoje našeho města – po téměř 15 letech příprav a projednávání jsme schválili nový územní plán Liberce. Ten nastavuje podobu růstu města a s tím souvisejícího prostoru pro budování potřebné infrastruktury spolu s ochranou veřejného prostranství.
 • Nyní je tak možné postavit v Liberci skoro 10 000 nových bytů včetně rodinných domů, dokončit vybudování městského okruhu, ochránit více zeleně v centru města, rozšířit areál ZOO nebo i síť cyklostezek, stavět nové parkovací domy a silnice pro zlepšení dopravního propojení jednotlivých částí města a zejména zkvalitňovat veřejná prostranství. To vše dohromady přispěje k lepšímu životu v Liberci.
 • Schválení přitom nebylo vůbec jednoduché. Podařilo se vyřešit tisíce námitek, podnětů a požadavků občanů, projednat návrh plánu s desítkami nejrůznějších institucí a v únoru 2022 jsme předložili finální stav veřejnosti a zastupitelstvu města ke schválení.
 • Pro schválení nového územního plánu, na který lidé i firmy čekali mnoho let, nakonec hlasovali po zakomponování doplňkových usnesení všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost. I na základě této dohody budeme v dalších letech ještě pracovat na zlepšování podoby konkrétních lokalit ve městě. Liberec je totiž živoucí organismus a my rozhodněme chceme, aby dokázal držet tempo s moderními trendy udržitelného života ve městě. A právě k tomu dobrý územní plán slouží.
Úspěšně snižujeme dluh města
Splatili jsme dluh města ve výši 600 milionů Kč, a to za situace, kdy jsme rekordně investovali ročně zhruba půl miliardy korun do infrastruktury, bezpečnosti, ale i dalších služeb pro občany.
 • Poslední 4 roky snižujeme dluhy našich předchůdců, konkrétně jsme splatili 600 milionů Kč. A to za situace, kdy jsme současně rekordně investovali ročně zhruba půl miliardy korun do obnovy školních budov, silnic, bezpečnosti, ale i dalších služeb pro občany. Počátkem roku 2022 mezinárodní ratingová agentura Moody’s veřejně potvrdila, že se hospodaření a finanční situace města Liberce v posledních letech nadále zlepšuje. Zpráva agentury oceňuje zejména stabilní provozní hospodaření města Liberce a klesající podíl celkového dluhu. Za náš úspěch považujeme také celkové přefinancování městského dluhu ve výši 1,5 miliardy, protože se nám podařilo v pravou chvíli snížit úrokovou sazbu u banky z původních 6,7 % na 4,2 % ročně a to až do jeho konečného splacení. Tyto fakta dokládají, že město Liberec hospodaří v posledních letech výrazně lépe a zároveň myslíme na to, že máme ještě hodně co splácet.
Spustili jsme participativní rozpočet
Liberec netvoří zdaleka jenom budovy a ulice, ale hlavně jeho obyvatelé. A právě bez vašeho přispění by se naše město rozvíjet nemohlo. Dali jsme proto Liberečanům do ruky nástroj, jak se mohou na zlepšování tváře města sami podílet – participativní rozpočet.
 • Celkem 5 milionů Kč z městského rozpočtu jsme poprvé v roce 2020 a nyní znovu v roce 2022 vyhradili pro projekty občanů. Právě obyvatelé města tak nejprve vytvoří vlastní návrhy na zlepšení veřejného prostoru a následně o nich sami hlasují. Ty nejúspěšnější potom realizujeme.
 • V prvním ročníku občané města podali celkem 29 skvělých projektů, jeden zajímavější než druhý. Hlasovalo pak o nich skoro 3 500 obyvatel Liberce, kteří vybrali celkem 12 nejlepších. V kategorii velkých projektů byl například zrevitalizován park na náměstí Českých bratří, opravena cyklostezka v Machníně nebo vylepšeno zázemí Lesního koupaliště. Z malých projektů mi pak velkou radost dělá například oprava vyhlídky Jezdec v Kateřinkách, výstavba odpočinkového mola v ulici 5. května nebo vysázení květin na kruhovém objezdu u terminálu MHD Fügnerova. Celkem bylo z 12 vítězných projektů už 11 dokončeno – na tom posledním na sídlišti Broumovská se už pilně pracuje a bude dokončen během letošního léta.
 • Participativní rozpočet nám připadá jako naprosto skvělá forma spolupráce vedení města s jeho občany. Výhod má totiž celou řadu. Občané se mohou sami podílet na podobě Liberce a vznikají přitom úžasné nápady. Navíc se posiluje vztah mezi vedením města a právě jeho obyvateli, kteří ještě k tomu při tvorbě projektů blížeji poznávají své sousedy a místo, kde žijí.
 • V současnosti probíhá už druhý ročník participativního rozpočtu. Občané si jej evidentně oblíbili, protože návrhů podali ještě více než před dvěma lety – a opět jde o přehlídku zajímavých nápadů. Od června tak budou moci obyvatelé města hlasovat celkem o 40 projektech. Nejvíce populární z nich pak začneme ihned po skončení hlasování realizovat.
 • Jaké další občanské projekty zkrášlí ulice našeho města, o tom rozhodnete pouze svými hlasy. Takový je totiž princip participativního rozpočtu. A my ho budeme podporovat i nadále.
Dále se nám povedlo
Výčet toho, co se nám za čtyři roky v Liberci podařilo uskutečnit, je ale mnohem rozsáhlejší – posuďte sami!
 • Vybudovali jsme nová dětská hřiště, a to v lokalitách náměstí Českých bratří, na Spáleništi, Kropáčkova, Kmochova, Břetislavova, Na Pískovně, Sametová, náměstí Na Lukách, Jeřmanická a Česká.
 • Zrekonstruovali jsme azylový dům pro rodiče s dětmi ve Věkově ulici.
 • Převzali jsme do majetku města Dům seniorů Františkov a Domov seniorů Vratislavice Nad Nisou.
 • Prosadili jsme vznik Kanceláře architektury města.
 • Získali jsme do majetku města historicky cenné pozemky na Papírovém náměstí a zahájili architektonickou soutěž na zástavbu této lokality.
 • Zvýšili jsme počet strážníků městské policie a zavedli stálou hlídku na terminálu Fügnerova.
 • Společně s Libereckým krajem máme stavební povolení a zahajujeme první fázi výstavby nového Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec.
 • Opravili jsme prosakující Lesní koupaliště.
 • Dokončili jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci městského plaveckého bazénu.
 • Zahájili jsme rekonstrukci Liebiegova paláce.
 • Dokončili jsme rekonstrukci 48 městských bytů v ulicích Orlí, Proboštská, Žitavská a v ulici Dr. M. Horákové a zároveň zahájili výstavbu 49 nových bytů v ulici Na Žižkově.
 • Na Ještědu jsme spolu s TMR otevřeli sjezdovku Nová Skalka.
 • Zahájili jsme výstavbu vodojemu Horská.
 • Spustili jsme aplikace Liberec v mobilu se všemi důležitými informacemi o dění ve městě a Marushka Photo pro nahlašování a vyřizování závad.
 • I přes obří propady tržeb během pandemie jsme udrželi cenu předplacených kupónů MHD.
 • Dokončili jsme personální a procesní audit radnice s cílem snížit výdaje města.
 • V centru rozšiřujeme okrasné záhony a sázíme trvalky.

A mnoho dalšího…

Menu