Ing. Michal Žižák

Podnikatel

V našem dvojměstí – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jsem začal podnikat v roce 1996 a do komunální politiky jsem se zapojil v roce 2014, poté co mě oslovil současný starosta a předseda hnutí Podpora občanů pan Vlastimil Picek.

V letošním roce kandiduji proto, abych se zasadil o naplnění několika bodů, které bych rád v krátkosti představil.

Moderní evropské město v této době musí umět přijímat ekologické výzvy, mezi které patří například šetrnější způsob dopravy, tvorba více zelených městských ploch, efektivní odpadové hospodářství atd. Pro tuto myšlenku bych velice rád získal i místní obyvatele a konkrétními kroky bych rád naše dvojměstí nasměroval k tomuto cíli. 

Určitě se zasadím o výstavbu cyklistické lávky přes Labe, která, jak pevně věřím, povede k většímu zájmu obyvatel všech věkových skupin k využívání kola jako dopravního prostředku.

Chci také navrhnout a podpořit rozšíření kapacit mateřských a základních škol, abychom dobře zvládli růst počtu obyvatelstva našeho města a zabezpečili tím kvalitní a dostupné vzdělávání novým generacím. 

 

Menu