Ing. Zdeněk Šifalda

Voják z povolání

Do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi jsem se přistěhoval před více než 20 lety za prací a jsem moc rád, že jsem zde i zůstal, založil rodinu a vychovávám dvě děti. Vystudoval jsem Vojenskou vysokou školu, ekonomický obor a již od začátku své kariéry pracuji v logistice.

Díky projektu Zahradní město jsem se začal více zajímat o chod města jako takového, a to nejen pro ujištění, že je Zahradní město jiné než projekty H-systému ale také v rámci kontrolní komise bytového družstva a následně i představenstva družstva. V roce 2016 se ve spolupráci s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav podařilo dokončit převod bytových domů do vlastnictví družstevníků. Během mé činnosti pro bytové družstvo jsem se naučil jedné důležité věci, a to, že často stačí používat selský rozum, mít odpovědnost nejen za sebe, ale také za své okolí a být slušným člověkem.

Touto cestou lze dosáhnout mnoha cílů a zajistit spokojené bydlení obyvatelům sídliště, což se nám na Zahradním městě daří.

Pokud budu zvolen do zastupitelstva města, budu se zajímat o bezpečnost ve městě, kdy využiji své znalosti ze současného zaměstnání, dále o rozvoj města, aby byl logický, doprovázený společným rozvojem infrastruktury, služeb a kvality života, aby bylo město nadále příjemným místem k žití. V neposlední řadě se budu zajímat o ochranu životního prostředí a zeleň ve městě, kde využiji nejen zkušenosti ze Zahradního města, ale také z předsednictví komise životního prostředí Rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Menu