Tomáš Rejzl

Manažer prodeje

Jako rodák v našem městě žiji již padesát let. Vystudoval jsem obor letecký mechanik v Aeru Vodochody, ale po krátké praxi jsem si našel práci v našem městě a s krátkou přestávkou zde pracuji dodnes. Mám tedy stále možnost sledovat, jak se město mění a vyvíjí a jsem jeho denní součástí. Je jasné, že vzhledem ke geografické poloze Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi ve vztahu k hlavnímu městu a blízkosti dálnice je jeho rozvoj nevyhnutelný.

V aktuální volebním období a mé působnosti v zastupitelstvu, jsem se snažil, aby veškeré nově vznikající rozvojové plochy byly maximálně regulovány tak, aby rozvoj města bych čitelný a systematický. Vše samozřejmě dopředu konzultuji s odborníky v daných oborech například územního plánování, životního prostředí či dopravy. Nerad tedy na poli komunální politiky něco slibuji, ale mohu ujistit, že se budu nadále zasazovat za logický rozvoj a změny ve městě. 

Z volebního programu chybí několik plánů dokončit a jsou připraveny k realizaci, budu své úsilí směřovat samozřejmě i sem, a to prioritně na rekonstrukci letního kina v Houštce a stavbu lávky přes Labe. Jelikož se nám blíží dokončení obchvatu ve Staré Boleslavi, mé úsilí bude též směřovat k podpoře krajské investice do rekonstrukce boleslavské silnice s prioritou zachování zelených pásů, rozšíření květinových záhonů tak, abychom měli krásnou a zelenou vstupní cestu do města.

Menu